Skoleskak i Vejlekredsen

Vejlekredsen er en af de 14 kredse som Dansk Skoleskak er opdelt i. Kredsen dækker geografisk over det gamle Vejle Amt – dvs. kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding. Der er på nuværende tidspunkt 38 medlemsskoler i Vejlekredsen.

På denne blog finder du informationer om kredsens arbejde, turneringer, skakaktiviteter  og hvilke muligheder, der er for dig at bidrage aktivt til skoleskakken, der hvor DU er.

Reklamer