Træningssamling lørdag d. 18. november aflyst

Træningssamlingen afvikles ikke pga. for få tilmeldte.

Reklamer