Træningssamlinger

Der er en god udvikling i skole- og ungdomsskakken i disse år. Flere initiativer har fået stigende succes og tilslutning og det har vist behovet for at understøtte både skole- og juniorskakken med tilbud både på landsplan, men også regionalt og lokalt. Dette initiativ er derfor et forsøg på at understøtte og udvikle ungdomsskakken i Sydjysk hovedkreds og Vejlekredsens skoleskak med særlig fokus på trekantsområdet, hvor der allerede er en kerne af aktive skole- og juniorspillere til stede.

Erfaringer fra andre områder i landet har vist, at træningssamlinger med højt kvalificerede undervisere tilpasset styrke og med mulighed for at inkludere socialt samvær møder stor tilslutning. Derfor har initiativet både til hensigt at styrke sammenholdet mellem skole- og juniorspillerne, men også at styrke og udvikle dem skakmæssigt. Både Sydjysk Hovedkreds og Vejlekredsen støtter projektet økonomisk, hvilket betyder, at vi kan holde deltagerbetalingen på et yderst rimeligt niveau.

Træningssamlingerne i samarbejde med klubberne: Springeren i Kolding,  Fredericia Skakforening, Skakklubben Evans i Vejle, Haderslev skakklub og Horsens Skakforening.

Program:
Kl. 10-12: Undervisning
Kl. 12-13: Frokost (pasta m. kødsauce)
Kl. 13-16: Undervisning
Kl. 16-18: Frivillig hygge, spil eller film.

5 timers undervisning.
Max. 10 i hver gruppe og minimum 3

Grupper:
A: rating ca. 1500-1800
B: rating ca. 1200-1500
C: rating ca. 1000-1200

Pris: 
Priserne er inkluderet forplejning (frokost)

A-gruppen B-gruppen C-gruppen
Basispris for træningssamling 200 150 100
Pris for skoleskakspillere fra Vejlekredsen, ikke medlem af Sydjysk Hovedkreds 100 50 50
Pris for skoleskakspillere fra Vejlekredsen OG medlem af Sydjysk Hovedkreds 75 50 50
Pris medlem af Sydjysk Hovedkreds, ikke medlem af Vejlekredsens skoleskak 175 125 50